Paastijd in De Ark Gent

lees meer...

Hoe beleven we de Goede Week in De Ark Gent?

  • Op Palmzondag hadden we een Palmpaaszoektocht! Bekijk hier het filmpje.
  • Op Witte Donderdag houden we een Zoomviering met De Ark Vlaanderen. Lees hier meer als je graag aansluit.
  • Op Pasen komt er een vervolgverhaal met filmpje. Zodra dat klaar is, kan je dit ook hier terugvinden.

Bericht van De Ark Internationaal over de resultaten van het onderzoek naar Jean Vanier

lees meer...

Bericht van De Ark Internationaal over de resultaten van het onderzoek naar Jean Vanier

De Ark Internationaal heeft 22 februari 2020 de resultaten van het onderzoek naar de omgeving van pater Thomas Philippe, met inbegrip van de rol van Jean Vanier, bekendgemaakt. Dit onderzoek, toevertrouwd aan een onafhankelijk extern bureau, werd in juni 2019 gelanceerd in opdracht van De Ark Internationaal. 

 

De resultaten van dit onderzoek betrekken Jean Vanier rechtstreeks bij gevallen van misbruik van volwassen vrouwen zonder beperking. De Ark veroordeelt dit wangedrag van Jean Vanier uiteraard ten stelligste. Bij het vernemen van dit nieuws gaan onze gedachten in eerste instantie uit naar de slachtoffers van dit misbruik. Wij hebben ontzag voor de moed die zij hebben getoond door hun ervaringen te delen en wij leven erg mee met het leed dat zij in hun getuigenissen hebben geuit.

 

De Ark en haar omgeving zijn diep geschokt van deze resultaten. Als vergunde zorgaanbieder zullen wij mensen met een verstandelijke beperking blijven verwelkomen met professionaliteit en inzet om op deze manier de unieke waarde van ieder mens in de samenleving te bevorderen.

 

Alle info hieromtrent vindt u op www.larche.org. De Nederlandse brief van Stephan Posner en Stacy Cates-Carney, onze internationale verantwoordelijken, vindt u hier.

Voor meer info kan u contact opnemen met de regionale verantwoordelijke De Ark Vlaanderen-Nederland op +32 472 66 43 24 of johan@ark.vlaanderen.

 

Indien u zelf mensen kent die slachtoffer zijn van grensoverschrijdend gedrag, kan u hen doorverwijzen naar het meldpunt van de Vlaamse overheid tegen geweld en seksueel misbruik (telefoonnummer 1712) of Tele-Onthaal (telefoonnummer 106).

Arkaffees 2019-2020

lees meer...

Dorst? Kom maar af!

Het warme, dorstige weer is voorbij maar toch hebben veel mensen nog dorst, want ze vroegen ons regelmatig: “Wanneer is het nog eens Arkaffee?”.

 

Mensen hebben dorst naar verhalen, naar ontmoetingen, naar vriendschap. Dat vind je allemaal in ons Arkaffee.

 

Hier vind je de data voor het volgende jaar. Schrijf ze in je agenda, geef ze door, en vooral: kom er eentje drinken! 

 

Jaarkalender en plannen voor 2019-2020

lees meer...

Ook dit jaar zitten we weer boordevol plannen. Je kan onze jaarkalender en onze plannen binnenkort hier raadplegen.

Samen veranderen we de wereld. Doe je met ons mee?

  • Dit jaar willen we graag drie nieuwe mensen met een verstandelijke beperking onthalen. 
  • We gaan voluit voor de financiering van onze bouwgrond.
  • Mensen ontmoeten blijft onze grootste passie.