Als persoon met een beperking

Wij richten ons niet enkel op je beperkingen en domeinen waar je ondersteuning bij nodig hebt. Wij willen jou als mens leren kennen. We gaan uitdrukkelijk op zoek naar jouw kracht, jouw gaven en talenten. Je bent 100% mens!

In ons hart en in ons huis is plaats voor mensen met een verstandelijke beperking.

 

Momenteel hebben we een vol huis met bewoners. We willen graag binnenkort ook een tweede project opstarten voor mensen die liever zelfstandiger wonen maar graag aanleunen bij het eerste huis omdat ze van vriendschap houden. 

Je woont steeds in een huis van De Ark Gent samen met anderen. Enkel de intensiteit van begeleiding is anders. De mensen met een beperking zijn heel verscheiden qua leeftijd, achtergrond, verstandelijke beperking, interesses,… We kijken vooral of het klikt tussen jou en De Ark Gent. Wij gaan in gesprek met jou en zoeken welke ondersteuning jij nodig hebt en hoe De Ark Gent jou daarbij kan helpen. Waar gewenst of noodzakelijk werken wij samen met andere organisaties. Raadpleeg hier onze folder.

Troeven van het wonen in De Ark Gent

Persoonlijke band 

We vinden het belangrijk elkaar écht te leren kennen als mens. Je bouwt een persoonlijke band op met de andere mensen met een beperking, de assistenten, vrienden & vrijwilligers, buren, mensen uit andere arkgemeenschappen,... Vanuit die relatie vertrekt de zorg. Je wordt uitgenodigd op de koffie bij de buren, je brandt een kaarsje voor het examen van de dochter van een assistent, je vriendin gaat mee op vakantie met ons,... Bij ons geen strikte opdeling tussen begeleiders en 'cliënten', maar een bonte bende waar iedereen de vriendschap en de zorg krijgt die hij nodig heeft.

Lees hier over ons bezoek aan Nicole.

Open huis

Vrienden en buren springen gemakkelijk bij ons binnen en schuiven vaak gezellig mee aan tafel. Ook jouw vrienden & familie zijn steeds welkom. Wil je beste vriend eens blijven slapen? Wil je lekker chillen met je vriendin op je eigen kamer? Dat kan. We organiseren buurtactiviteiten en slaan geen enkel feestje in het dorp over.  We delen onze aanstekelijke levensvreugde met zoveel mogelijk mensen. Bij ons geen onthaalbalie met openingsuren, maar steeds koffie in de living. Dat maakt ons zo menselijk.

Lees hier over hoe Nikola voor haar studenten zorgt.

Spiritualiteit

We hebben aandacht voor wat er in ieders hart leeft aan verlangens, zingeving, dromen, verstilling. Op onze eettafel staat een kaars die we aansteken als iemand het moeilijk heeft, we zingen een liedje of vertellen een goede mop voor de maaltijd, we houden een minuut stilte als iemand is gestorven, we organiseren activiteiten om uit te diepen wat het leven in De Ark met ons doet,... Spiritualiteit komt bij ons aan bod. We ondersteunen jou in hoe jij jouw spiritualiteit al dan niet wil beleven. Je kan gebruik maken van de huiskapel, we zorgen voor halalmaaltijden, we gaan op de koffie bij de bisschop,... Als je graag bidt of meegaat op een abdijweekend, organiseren wij dit voor jou.

Lees hier over onze band met de kerk en samenleving.

Woonondersteuning

In het huis van De Ark Gent wordt  ‘intensieve woonondersteuning’ geboden. Dit betekent dat er steeds assistenten in huis zijn om waar nodig ondersteuning te bieden. Er is ook nachtpermanentie in de vorm van inslapende assistenten.

Op korte termijn willen we een nieuw project opstarten voor mensen die zelfstandiger willen wonen. De begeleiding komt aan huis en er is steeds oproepbare permanentie. Je kan aanleunen bij het eerste huis, bv je doet mee met activiteiten in 't weekend, je komt eens eten, je viert je verjaardag,... 

Kom je in aanmerking?

De Ark Gent is een vergunde zorgaanbieder, dit betekent dat we erkend zijn door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en mensen met een beperking mogen onthalen. Om bij ons te kunnen komen wonen, heeft de persoon met een beperking een actief persoonsvolgend budget (PVB) nodig. Dit is een soort 'rugzakje' met middelen waarmee je je zorg in De Ark Gent kan inkopen. De grootte van je rugzakje (PVB) hangt af van je zorgzwaarte die het VAPH bepaalt.

Verblijf je op dit ogenblik in een voorziening of ga je naar een dagcentrum, dan krijg je vanaf januari 2017 je PVB toegewezen. Dit PVB geeft je de vrijheid om te blijven waar je bent of om je zorg ergens anders in te kopen, bv in De Ark Gent. Je kan dus gemakkelijk verhuizen. Mensen die pas een actief budget kregen toegewezen, kunnen met dit budget ook bij ons aankloppen.

Ben je niet zeker of je in aanmerking komt, dan neem je best even contact op met De Ark Gent. 

 

Wij richten ons niet enkel op je beperkingen en domeinen waar je ondersteuning bij nodig hebt. Wij willen jou als mens leren kennen. We gaan uitdrukkelijk op zoek naar jouw kracht, jouw gaven en talenten. Je bent 100% mens!

--- getuigenis ---

Ik hou van Club Brugge. Ik ben blij dat er nog voetbalsupporters zijn in huis. De hooligans zouden beter een voorbeeld aan ons nemen, wij kunnen in vrede samen leven. Ik heb een voetbalabonnement en ga met Johan, mijn voetbalvriend uit het dorp, naar matchen kijken.

Geert, supporter van Club Brugge