Als assistent

Al vlug ontdek je dat De Ark niet zomaar een opvoedersjob is, maar je ook als mens raakt en uitdaagt. Je bouwt een persoonlijke band op. Je leert jezelf kennen met je goede en minder goede kanten. Je wordt er een rijker mens door.

Vacature voor administratieve verantwoordelijke: klik hier voor meer info

Je kan ervoor kiezen om te werken in De Ark als externe assistent. Je werkt in het huis of in de dagbesteding. Je vormt er samen met de assistenten en vrijwilligers een team. Je neemt de zorg op rond de mensen met een verstandelijke beperking.

Als begeleider assisteer je de mensen met een beperking zoveel mogelijk in het dagelijks leven. Daarom gebruiken we het woord ‘assistent’.

Begeleiding

Wekelijks kom je 30 à 38u, afhankelijk van je contract, per week naar De Ark Antwerpen. Je begeleidt op de eerste plaats de mensen met een verstandelijke beperking in hun dagelijkse activiteiten. Zo help je hen bij de verzorging, stimuleer je zoveel mogelijk hun zelfstandigheid, sta je mee in voor het huishouden, begeleid je hen op hun activiteiten, onderhou je hun netwerk,... Op de wekelijkse teamvergadering spreken we het takenpakket van die week voor elke assistent af.

Samen

Het accent in onze werking ligt eerder op het SAMEN doen ipv iets VOOR iemand doen. We vinden het belangrijk zoveel mogelijk zaken samen met de mensen met een verstandelijke beperking te doen. Wat we samen doen, is leuker!

Actief in de samenleving

We vinden het heel belangrijk dat elke persoon met een beperking en elk huis/atelier een breed netwerk van vrienden rondom zich heeft. Daartoe organiseren we vaak gemeenschaps- en foyeractiviteiten zoals verjaardagsfeestjes, Opendeurdag, wandelingen, de Arkfamiliedag, Brunch, Nieuwjaarsreceptie, Kerstfeest, Paaswake, ... We gaan ook graag samen uit, bv een terrasje doen, samen naar de cinema,... Als assistent werk je hieraan actief mee.

Groeien als begeleider

Je krijgt een aangepast vormingstraject aangeboden. Je volgt orthopedagogische vormingen buiten De Ark. Je krijgt ook specifieke Arkvorming. Je krijgt de kans te groeien als assistent in je rol.

Groeien als mens door je leven te delen

Al vlug zal je ontdekken dat De Ark niet zomaar een opvoedersjob is, maar je ook als mens raakt en uitdaagt. Je kan met de mensen met een beperking een persoonlijke band opbouwen en die vriendschapsrelatie verandert je leven. Je deelt elkaars zorgen en pijn. Kortom je deelt je leven met elkaar.

Je belangrijkste leerschool is het dagelijkse leven. Je ontdekt beter wie je bent. Je leert jezelf zien met je goede en minder goede kanten. Je wordt er een rijker mens door. 

 

Al vlug ontdek je dat De Ark niet zomaar een opvoedersjob is, maar je ook als mens raakt en uitdaagt. Je bouwt een persoonlijke band op. Je leert jezelf kennen met je goede en minder goede kanten. Je wordt er een rijker mens door.

--- getuigenis ---

Als extern assistent bouw ik mee aan De Ark Gent. Ik mag thuiskomen bij de mensen met een beperking en ik mag hen laten thuiskomen bij mij. Een mooie, zeer menselijke opdracht. lees meer...

Geert, assistent in De Ark