Als stagiair

De Ark is geen klassieke stageplaats. Je krijgt veel vrijheid om jezelf te ontwikkelen. Je leert wat het betekent om de mensen met een beperking op de eerste plaats als mens te zien. Je ontdekt dat je zelf niet veel anders bent dan hen.

Je kan ook stage lopen als assistent in De Ark Gent. Zo proef je van het leven in De Ark Gent.

Opleiding en begeleiding

Je volgt een opleiding opvoeder, orthopedagogie, gezinswetenschappen of pastoraal werk. We bekijken samen met jou en je school of De Ark Gent in aanmerking komt. Je krijgt op de werkvloer een eigen mentor. Je stage-uren worden afgesproken met de verantwoordelijke van de foyer. Je kan eventueel ook deeltijds komen inwonen als je dit wenst.

Communitybuilding

De Ark Gent is geen klassieke stageplaats en daarom superinteressant. Je leert omgaan met heel verscheiden mensen en werkt actief mee aan het uitbouwen van een groot sociaal netwerk rond elke persoon met een beperking. Je ziet en ervaart wat 'communitybuilding', een vernieuwende stroming binnen het orthopedagogisch werkveld, met de personen met een beperking doet. Doorheen je stage word je zelf een rijker mens.

Supporters

Je vindt de stage bij ons gegarandeerd heel boeiend en leuk. Ook na je stage kan je verder contact houden als vriend of als vrijwilliger. Wij blijven in alle geval supporteren voor je studies. We volgen je verder op de voet. 

De Ark is geen klassieke stageplaats. Je krijgt veel vrijheid om jezelf te ontwikkelen. Je leert wat het betekent om de mensen met een beperking op de eerste plaats als mens te zien. Je ontdekt dat je zelf niet veel anders bent dan hen.

--- getuigenis ---

De mensen met een beperking intrigeren me en ik kijk enorm op naar hun manier van in het leven staan, hun levenswijze en ingesteldheid. Ik integreer hun zienswijze in de mijne en ieder van hen brengt me iets positiefs bij.

Jolien, derde jaar orthopedagogie