Nieuwe huis

Voor ons nieuwe huis zijn we op zoek naar de laatste €100 000. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Steun ons op BE03 3630 7714 8584 met fiscaal attest vanaf €40 en bouw mee aan 100% THUIS voor deze mensen met een beperking.

De laatste € 100 000

Na vele onderhandelingen en ontgoochelingen is het ons eindelijk gelukt een definitieve woonst te vinden! We hebben een groot huis in de Gérard Willemotlaan 88 in Mariakerke kunnen kopen dankzij de zusters Maricolen van Lede. Alle vergunningen en bouwaanvragen zijn goedgekeurd en de werken zijn reeds aan de gang. Het huis wordt verbouwd en aansluitend komt er een stuk nieuwbouw. Zo zullen er 13 kamers en één studio in het gebouw zijn. Als alles volgens schema blijft verlopen, kunnen we volgende zomer naar ons eigen plekje verhuizen. Ein-de-lijk!

De voorbije jaren hebben we al veel plannen gemaakt voor ons nieuwe huis. Ik zei altijd 'Eerst zien en dan geloven'. Ondertussen ben ik al enkele keren naar het nieuwe huis gaan kijken en het wordt heel mooi. Nu ben ik gerustgesteld.
Sarah

Het huis ligt in een park waar bouwbedrijf Bostoen nog 4 extra woonhuizen zal bouwen. Aan de ene kant hebben we de rust van het park en de Brugse Vaart en aan de andere kant het volle leven van Mariakerke-centrum. 

We kregen al € 360 000 - nu nog de laatste € 100 000

Met de steun van de zusters Maricolen konden we de grond en de ruwbouw bekostigen. Dankzij de hulp van donateurs en sympathisanten de voorbije vijf jaar en enkele subsidies, kregen we reeds € 360 000 voor de rest van het gebouw. We voelen ons gedragen en gesteund door zoveel trouwe vrienden die hiermee de mensen in De Ark een 100% THUIS toewensen. Dankjewel!

Waarom doneren voor De Ark Gent

"Ik doneer voor De Ark Gent omdat ik weet waar mijn geld naartoe gaat. Na hun verhuis naar de Jan Delvinlaan kreeg ik een rondleiding zodat ik met mijn eigen ogen kon zien dat mijn geld goed besteed werd." - Olaf

 

 

Laatste update 31.12.22

We verstuurden in oktober een brief naar al onze vrienden en sympathisanten om ons te helpen bij deze laatste € 100 000. Sarah houdt de stand nauwgezet bij en verschuift de wijzer op onze vaas tot 15 825. Nog € 84 175 te gaan! Doe je mee?

Impressies van onze Eerste Steeninhuldiging

Omdat we zo graag feesten, hielden we op zaterdag 1 oktober een Eerste Steeninhuldiging in ons nieuwe huis. Dankzij het grote enthousiasme en strikte opvolging van de architecten, aannemer en ingenieur zijn de verbouwingen om schema. Iedereen kon de plannen en de vorderingen van de werken bekijken.  

Financiële transparantie

We vinden het belangrijk onze middelen goed en transparant te besteden. Onze laatste jaarrekeningen vindt u eenvoudig terug op de kruispuntbank. Ons ondernemingsnummer is 0811.368.079. Uiteraard zijn we steeds bereid u te ontmoeten en uw vragen te beantwoorden.

Voor ons nieuwe huis zijn we op zoek naar de laatste €100 000. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Steun ons op BE03 3630 7714 8584 met fiscaal attest vanaf €40 en bouw mee aan 100% THUIS voor deze mensen met een beperking.

--- getuigenis ---

De laatste € 100 000, dat zal ons ook nog wel lukken. We hebben veel vrienden en we kunnen op hen rekenen. Dankjewel!

Geert, tijdens de speech op de Eerste Steeninhuldiging