Nieuwe huis

Nu komen de laatste kosten binnen voor ons nieuwe huis. Wil je onze werking steunen? Da kan op BE03 3630 7714 8584 met fiscaal attest vanaf €40.

Ein-de-lijk 100% THUIS

We verhuisden eind juni naar de Gérard Willemotlaan 88 in Mariakerke. Het lange wachten, hopen, werken en zwoegen is voorbij. Eindelijk, na 17 jaar, hebben we onze definitieve woonst. We zijn zo blij!

"Ik heb de eerste nacht al goed geslapen. Ik hoor hier de vogeltjes 's morgens. Nu kan ik het eindelijk geloven." Sarah

De villa die er stond hebben we verbouwd waardoor het meteen een gezellige huiselijke sfeer geeft. Achter de villa hebben we een stuk bijgebouwd met de kamers, aangepaste badkamer en lift. Zo kan iedereen zich vrij in huis bewegen.

Heel veel mensen hebben dit nieuwe huis financieel mogelijk gemaakt

De zusters Maricolen van Lede hebben de grond en de ruwbouw voor ons betaald. We zijn hen hier eeuwig dankbaar voor. Wij mogen hun werk verder zetten. Lees hier de blog.

"We wilden nog eenmaal het verschil maken in de wereld, dat zijn we onze voorgangers verschuldigd", vertrouwde zuster Yvonne ons tijdens de receptie toe," en daarom financierden we de grond en het gebouw. Nu geven we het werk dat zij deden aan jullie door. 't Is nu aan jullie."

We willen in het bijzonder ook Wouter van het Bouwteam Vandemeulenbroeke, Marie-Andrée van architectenbureau Vertongen en AID bedanken. Door hun stipte opvolging en vele onderhandelingen kon het huis op tijd klaar zijn.

De voorbije jaren konden we ook rekenen op heel veel vrijgevige donateurs die bleven geloven in ons en in ons project. We zijn hen heel dankbaar. De laatste actie om Valieskaarten te kopen, bracht € 19180 op. Hiermee kunnen we de verhuisfirma, kuisploeg en laatste meubelen betalen. Alle donateurs krijgen een Valieskaart S, M, L of XL toegestuurd en een uitnodiging voor het grote Openingsfeest op zondag 3 september.

Van onschatbare waarde is de inzet en het vele werk gedaan door onze assistenten, familie, vrijwilligers, supporters, buren,... Zij verdienen een Valieskaart XXL!

Financiële transparantie

We vinden het belangrijk onze middelen goed en transparant te besteden. Onze laatste jaarrekeningen vindt u eenvoudig terug op de kruispuntbank. Ons ondernemingsnummer is 0811.368.079. Uiteraard zijn we steeds bereid u te ontmoeten en uw vragen te beantwoorden.

Nu komen de laatste kosten binnen voor ons nieuwe huis. Wil je onze werking steunen? Da kan op BE03 3630 7714 8584 met fiscaal attest vanaf €40.

--- getuigenis ---

In het nieuwe huis is een lift met knopjes die ik zelf kan bedienen. Ik kan nu alleen naar mijn kamer gaan. Dat kost veel cn

Sarah, Eindelijk Thuis!