Nieuwbouw

De woonst in de Jan Delvinlaan is tijdelijk. We onderzoeken alternatieve locaties buiten Drongen om onze nieuwbouw te realiseren. Steun ons op BE03 3630 7714 8584 met fiscaal attest vanaf €40 met vermelding 'nieuwbouw'.

Waarom doneren voor De Ark Gent

"Ik doneer voor De Ark Gent omdat ik weet waar mijn geld naartoe gaat. Na hun verhuis kreeg ik een rondleiding zodat ik met mijn eigen ogen kon zien dat mijn geld goed besteed werd." - Olaf

 

 

We kregen moeilijk nieuws

We huurden 10 jaar een vleugel in de Oude Abdij van Drongen. Het huis renoveren was te duur en te moeilijk om aan te passen. Het huis was uitgeleefd. We konden in het centrum van Drongen een oud huis met een grote tuin aankopen. De Stad en de Provincie keurden de bouwvergunning goed waarop we de afbraakwerken begonnen. We gingen af en toe een kijkje nemen en droomden al luidop van ons nieuwe huis.

Op 4 januari 2021 kregen we echter te horen dat de bouwvergunning werd geschorst door de Raad voor Vergunningsbetwistingen, waardoor we de bouw moeten stil leggen. We hoorden dat het gebouw te groot is en dat een gemeenschapsvoorziening niet haalbaar is op die locatie. Vanuit de Raad van Bestuur is vervolgens gewerkt aan hertekende plannen en hernieuwd contact met de Provincie en de buurt. Ook uit deze stappen komt dezelfde conclusie.

Het maakt ons verdrietig

We kunnen dus niet bouwen in Drongen. Dat maakt ons droevig, want het was onze droom om op deze plaats, waar we al bijna 10 jaar wonen, ook onze definitieve stek te vinden. Maar we blijven ons inzetten voor onze overtuiging dat mensen met een beperking een volwaardige plaats verdienen in de samenleving. We zijn nu dan ook actief op zoek naar alternatieve locaties.

Oef. Tijdelijke woonst gevonden

Gelukkig hebben we een tijdelijke woonst gevonden in de Jan Delvinlaan 70 te Gent, niet ver van de Dampoort. Het is een woonzorgentrum dat recent leeg kwam te staan. Er is veel ruimte, een tuin en goede verbinding met het openbaar vervoer. We verhuisden begin september 2021 en voelen ons er al thuis.

Wat gebeurt er met de centen die we al voor de nieuwbouw hebben gekregen?

De voorbije jaren konden we heel wat giften ontvangen voor onze nieuwbouw, daar zijn we heel dankbaar voor. Het toont aan dat velen betrokken zijn op de mensen met een beperking die leven in De Ark. Deze concrete vriendschap is voor ons van onschatbare waarde. Uw donaties voor de nieuwbouw blijven gereserveerd voor de nieuwbouw. Zodra we hieromtrent meer nieuws hebben, brengen we u uiteraard op de hoogte.

Waar gaan we in de toekomst wonen?

De woonst in de Jan Delvinlaan is tijdelijk. Daarom onderzoekt de Raad van Bestuur nu verschillende alternatieve locaties buiten Drongen om onze nieuwbouw te realiseren. Dit perspectief geeft ons goede moed om te blijven zoeken naar een thuis voor alle mensen van De Ark Gent. We blijven geloven in de verbindende kracht van mensen met een beperking. We weten dat we gesteund worden door veel vrienden die ons op allerlei manieren helpen. Samen kijken we met vertrouwen naar de toekomst.

Jullie steun geeft ons het vertrouwen om ook deze uitdagingen aan te gaan. Doe je mee? Steun ons op BE03 3630 7714 8584 met fiscaal attest vanaf €40 met vermelding 'nieuwbouw'.

Financiële transparantie

We vinden het belangrijk onze middelen goed en transparant te besteden. Onze laatste jaarrekeningen vindt u eenvoudig terug op de kruispuntbank. Ons ondernemingsnummer is 0811.368.079. Uiteraard zijn we steeds bereid u te ontmoeten en uw vragen te beantwoorden.

De woonst in de Jan Delvinlaan is tijdelijk. We onderzoeken alternatieve locaties buiten Drongen om onze nieuwbouw te realiseren. Steun ons op BE03 3630 7714 8584 met fiscaal attest vanaf €40 met vermelding 'nieuwbouw'.

--- getuigenis ---

We volgen jullie nieuwsbrieven en hebben met jullie te doen. Jullie hebben al zoveel pech gehad met jullie huis. Maar opgeven is bij jullie niet aan de orde. Het gaat om mènsen, en voor deze mensen blijf je vechten. Op mij kan je terug rekenen.

Annemie, verhuisvrijwilliger in 2012