Arkaffee vrijdag 16 februari vanaf 19.30u

lees meer...

Maandelijks stellen we onze living open voor het Arkaffee. Vrienden, buren, mensen met een beperking, familie, sympathisanten,... komen samen om nieuws uit te wisselen, iets te drinken en een gezellig praatje te slaan.

Elk Arkaffee begint om 19.30u en eindigt rond 22u.

Op het Arkaffee van 16 februari stellen we het nieuwe mandaat voor De Ark Gent voor. We horen samen waar wij de eerstkomende vier jaar van dromen.

Altijd welkom! De data van de Arkaffees van 2017-2018 vind je hier

Vacature gemeenschaps-verantwoordelijke/directeur

lees meer...

Functiebeschrijving Gemeenschaps-

verantwoordelijke/directeur (m/v) 

De Ark Gent

De Ark-Gemeenschap Gent vzw (www.arkgent.be) maakt deel uit van de wereldwijde federatie van Arkgemeenschappen, gesticht door Jean Vanier (www.larche.org). De Ark ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking en maakt hun gaven in de samenleving bekend.

De Ark Gent, gehuisvest in de Oude Abdij van Drongen, ondersteunt momenteel zes personen met een verstandelijke beperking. Hiervoor werkt De Ark Gent samen met De Ark Antwerpen. In de komende periode wordt een nieuwe woonst gerealiseerd en staat de uitbreiding van de gemeenschap op de agenda. Voor deze gemeenschap zoeken we een gemeenschapsverantwoordelijke/directeur.

 Belangrijkste missie

 • De gemeenschapsverantwoordelijke zorgt ervoor dat de gemeenschap de Arkwaarden beleeft in overeenstemming met de Identiteit en de Missie van de Ark, en hij/zij voert de doelstellingen uit die beschreven staan in het mandaat van de gemeenschap, in nauwe samenwerking met de gemeenschap en met de Raad van Bestuur.
 • Hij/zij neemt het leiderschap op in de vier dimensies van De Ark: gemeenschap vormen, zorgvoorziening zijn, spiritualiteit beleven en naar buiten treden.
 • Hij/zij heeft de operationele leiding van de gemeenschap in handen om tegemoet te komen aan de financiële en wettelijke normen en aan de kwaliteitsnormen die opgelegd worden door de overheid (o.a. het VAPH).
 • Hij/zij verzekert dat er tegemoet gekomen wordt aan de noden van mensen met een verstandelijke beperking en dat hun gaven en hun plaats in de gemeenschap en in de bredere omgeving gepromoot worden.
 • Hij/zij geeft leiding aan medewerkers.
 • Hij/zij werkt samen met de Raad van Bestuur, de Gemeenschapsraad en de Regioverantwoordelijke.
 • Dit alles gebeurt in het kader van de internationale federatie van De Ark (L’Arche), vertegenwoordigd door de Regioverantwoordelijke.

 Belangrijkste verantwoordelijkheden

1. Het gemeenschapsleven verder uitbouwen en ontwikkelen

 • Op een warme en open manier aanwezig zijn bij alle leden van de gemeenschap.
 • De gemeenschapsraad leiden; vertrouwen en creativiteit stimuleren in de groep.
 • Zorgen voor de organisatie van gemeenschapsevenementen en betekenisvolle bijeenkomsten.
 • De openheid garanderen van de gemeenschap voor haar omgeving, gezinnen, buren, … .
 • Actief samenwerken met de andere Arkgemeenschappen in Vlaanderen en Nederland en de solidariteit bevorderen met De Ark Internationaal. Deelname aan overleg en vorming (met overnachting) in binnen- en buitenland.

 2. De kwaliteit van de zorg garanderen voor mensen met een verstandelijke beperking

 • De professionele bekwaamheid van het team verzekeren en ontwikkelen.
 • Het naleven van de regelgeving garanderen en zorgen voor best practices.
 • Voor elke persoon met een beperking een geformaliseerd ondersteuningsplan uitvoeren.
 • Zorgen voor een hoge mate van samenwerking met externe professionelen.
 • Inspringen bij acute zorgnoden of personeelstekorten.

 3. Zorgen voor het spirituele leven van de gemeenschap

 • De Arkspiritualiteit helpen onder woorden brengen in de gemeenschap.
 • Plaats, tijd en ruimte creëren voor een eigen gemeenschapsspiritualiteit in overeenstemming met de Identiteit en Missie van De Ark.
 • Ervoor zorgen dat de spirituele noden van alle leden van de gemeenschap gevoed en gerespecteerd worden.

 4. De boodschap van De Ark in de bredere omgeving promoten

 • Een cultuur van open en actieve communicatie tussen de gemeenschap en haar omgeving promoten.
 • Nauwe banden aanknopen met de relevante lokale overheden, professionele organisaties en religieuze overheden.
 • Zorgen voor de externe communicatie (Facebook, blogberichten, webstek en maandelijkse nieuwsbrief).

 5. Human resources beheren

 • Verantwoordelijken ondersteunen, superviseren en evalueren, en ervoor zorgen dat er een goed systeem van supervisie en evaluatie is voor alle medewerkers in de hele organisatie.
 • Zorgen voor een efficiënt proces van aanwerving en ontwikkeling van talenten in de gemeenschap. Bijzondere aandacht besteden aan het ontwikkelen van eigenaarschap en leiderschap.
 • Inwonende en externe assistenten, vrijwilligers en vrienden ondersteunen en in staat stellen om hun motivatie en hun roeping/persoonlijke missie in het leven en in De Ark te ontwikkelen.

 6. De gemeenschap ontwikkelen en haar financiën beheren

 • Nieuwe infrastructuur realiseren en een tweede project ontwikkelen waardoor er meer mensen met een verstandelijke beperking ondersteund kunnen worden.
 • Nagaan wat de noden zijn bij mensen met een verstandelijke beperking waarop De Ark zou kunnen antwoorden.
 • De begroting van de gemeenschap opmaken en beheren, ervoor zorgen dat die de prioriteiten van de missie dient.
 • De noodzakelijke plannen voor fondsenwerving op lokaal niveau ontwikkelen en uitvoeren.

 Verwacht profiel voor de rol

 • Een persoon van geloof en hoop, die zich wil wortelen in de visie, waarden en missie van De Ark
 • Affiniteit hebben met de wereld van mensen met een verstandelijke beperking, kennis hebben of zich snel kunnen inwerken in de regelgeving van de sector personen met een beperking
 • Geloven in de meerwaarde van personen met een verstandelijke beperking en dit actief uitdragen naar de buitenwereld
 • Deel willen uitmaken van De Ark Gent en persoonlijke banden ontwikkelen met de leden van de gemeenschap
 • Beschikken over zeer goede leiderschaps- en managementsvaardigheden
 • Uitstekende communicatievaardigheden hebben
 • Ondernemend ingesteld zijn
 • Anderen kunnen bezielen
 • Kunnen samen werken met anderen op alle niveaus : personen met een verstandelijke beperking, ouders, medewerkers, vrienden, bestuurders, zorgactoren, collega’s en regioverantwoordelijke
 • Empatisch, moedig en integer zijn
 • Geëngageerd zijn om zorg te dragen voor zichzelf – en het team
 • Openstaan voor coaching en begeleiding
 • Bachelors met relevante ervaring kunnen eveneens kandideren.
 • Kennis hebben van Frans of Engels
 • Goede kennis van MS Office

 Evaluaties en termijnen

Evaluaties zijn voorzien na 6 maanden, tussentijds en 1 jaar voor het einde van een termijn. Er wordt gewerkt met termijnen van 4 jaar. Binnen dezelfde functie is een termijn 2 keer vernieuwbaar waardoor je maximaal 12 jaar aaneensluitend gemeenschapsverantwoordelijke kan zijn. Deze manier van werken onderlijnt de keuze van De Ark te werken volgens de principes van dienend leiderschap.

Ons aanbod

 • Voltijds contract van onbepaalde duur
 • Verloning volgens de loonschalen van het VAPH (PC 319 max K5)
 • Een boeiend gemeenschapsleven van mensen met en zonder verstandelijke beperking, professionelen en vrijwilligers in een internationale context
 • Kansen om te groeien op professioneel en persoonlijk vlak
 • Vormingsmogelijkheden in binnen- en buitenland
 • Indiensttreding: zo spoedig mogelijk

Sollicitatieprocedure

 1. Stuur je motivatiebrief en CV uiterlijk vrijdag 16 februari 2018 naar Johan Roose : johan@ark.vlaanderen
 2. Selectiegesprekken zijn voorzien op maandag- en dinsdagavond 26 en 27 februari en op zaterdag 3 maart
 3. Assessment op maandag- of dinsdagavond 5 en 6 maart, gevolgd door een aanwervingsgesprek met de Raad van Bestuur

Meer informatie kan je verkrijgen bij Johan Roose, Regioverantwoordelijke van De Ark Vlaanderen en Nederland : johan@ark.vlaanderen , 0472/66.43.24.

Hier functiebeschrijving in pdf.

 

 

Brief Jean Vanier

lees meer...

Lees hier de laatste brief van Jean Vanier.

Jaarkalender en plannen voor 2017-2018

lees meer...

Ook dit jaar zitten we weer boordevol plannen. Je kan onze jaarkalender en onze plannen hier raadplegen.

Samen veranderen we de wereld. Doe je met ons mee?

 • Dit jaar willen we graag drie nieuwe mensen met een verstandelijke beperking onthalen. 
 • We gaan voluit voor de financiering van onze bouwgrond.
 • Mensen ontmoeten, blijft onze grootste passie.