Project

Ze zeggen: 'Geld maakt niet gelukkig'. Maar wie gul is, kan ervaren: 'Geld schenken maakt gelukkig'. Giften maken het verschil in onze werking. Je kan ons steunen op BE03 3630 7714 8584 met fiscaal attest vanaf €40.

We zijn een jonge gemeenschap. We hebben vele dromen. Over een mooie toekomst, veel vrienden, veel bijleren, nieuwe mensen verwelkomen,...

Maar daarvoor hebben we een nieuw huis nodig, eindelijk 100% THUIS. Want wat we goed doen, doen we in ons nieuw huis beter.

Daarvoor zoeken we nog €450 000. U kan ons steunen met een gift op BE03 3630 7714 8584 met fiscaal attest vanaf €40.

Nieuwbouw

We dromen van een nieuw huis!

Waar we nu wonen, kunnen we op lange termijn niet blijven. We kregen van de Oude Abdij een stuk grond in de tuin in erfpacht. We zaten hiervoor ettelijke keren samen met de Administratie Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid. Uiteindelijk hebben we een definitief 'nee' gekregen.

Dat is een serieuze streep door onze rekening. We bestaan nu 6 jaar in Drongen. We hebben hele goede relaties met de Oude Abdij en hebben heel veel inspanningen geleverd om ons te integreren in Drongen. Die inspanning loont, dat bewijst onze Kerstm-Ark-t waar meer dan 600 mensen naartoe kwamen; de meesten zijn Drongenaren. Mensen zijn blij ons te kennen. Door onze aanwezigheid en talloze activiteiten zoals onze Arkaffees zorgen we voor een warmere buurt. We zijn thuis in de omgeving waar we wonen. Maar blijkbaar is er voor ons op lange termijn geen thuis in Drongen.

Grond in de Luchterenkerkweg

We hebben een stuk grond op het oog in de Luchterenkerkweg in Drongen. We wachten vol hoop op de definitieve toezegging van alle officiële instanties. Hopelijk hebben we snel een antwoord zodat we eindelijk kunnen bouwen aan het huis voor onze toekomst, eindelijk 100% THUIS in Drongen.

Maar grond kopen en een huis bouwen kost geld, véél geld. Door onze erkenningsvorm kunnen we niet rekenen op subsidies van de overheid en moet alles bekostigd worden met giften, acties, legaten,... 

We hebben uw steun nodig

Dat kan door een gift te doen op BE03 3630 7714 8584 met fiscaal attest vanaf €40 of door een actie voor ons te organiseren. En waarom hou je niet een feestje en laat je je genodigden geld geven voor ons nieuwe huis? Zo bouwt iedereen mee aan een warme thuis en een plaats waar ieder 100% MENS kan worden. Je komt toch op bezoek hè!

Naar een huis voor onze thuis

Na zes jaar kunnen we zeggen dat we een echte thuis hebben uitgebouwd voor onze zes mensen met een verstandelijke beperking en hun begeleiders. Doorheen de vele jaren zijn er verschillende sponsoracties geweest en kregen we veel giften voor onze nieuwbouw. We zijn hiervoor heel dankbaar. Dankzij jullie staan we na zes jaar niet met lege handen. We zullen de centen meer dan nodig hebben om onze droom te kunnen verwezenlijken: 100% THUIS.

De wereld helpen

Maar als De Ark Gent staan we niet alleen in de wereld. Er zijn veel Arkgemeenschappen in de wereld. Dagelijks volgen we het nieuws in de wereld en het nieuws uit de andere Arkgemeenschappen in de wereld. Op regelmatige basis komen we met vertegenwoordigers vanuit de verschillende landen samen voor vorming en ontmoeting. Als we de verhalen horen uit De Ark uit Haïti, Syrië en Egypte, dan worden we stil. Stil uit bewondering hoe zij dag in dag uit, ondanks de vele moeilijkheden, een verhaal van hoop brengen in hun -vaak letterlijke- verdeelde wereld. We kunnen niet aan de kant blijven staan bij de noden die we van hen horen. Daarom vinden we het ook belangrijk dat een deel van de giften die wij krijgen wordt gebruikt voor gemeenschappen die het meer nodig hebben dan wij. Op deze site kan je lezen over de concrete projecten waarvoor De Ark Internationaal steun vraagt: http://www.larche.org/foundation/current-projects/. Je kan er ook lezen hoe jij een gift kan doen.

Ze zeggen: 'Geld maakt niet gelukkig'. Maar wie gul is, kan ervaren: 'Geld schenken maakt gelukkig'. Giften maken het verschil in onze werking. Je kan ons steunen op BE03 3630 7714 8584 met fiscaal attest vanaf €40.

--- getuigenis ---

Pascal werd tot diaken gewijd. Als cadeau vroeg hij geld voor De Ark Gent. Dankjewel, Pascal!

Pascal Veeckman, diaken Sint-Baafshuis Gent